Aanmelden

Na een telefonische aanmelding, waarin gescreend wordt of wij je de passende behandeling kunnen bieden kan er (mogelijk na een wachttijd) een intake afspraak gepland worden. De intake bestaat meestal uit 1 of 2 gesprekken (soms meer) en het invullen van een aantal online vragenlijsten waarna een behandelplan gemaakt wordt. Het intakegesprek kan met mij alleen of samen met Jiska de Bruin plaatsvinden.
Het behandelplan wordt met je besproken, waarna de behandeling kan starten indien er tot een overeenkomst gekomen is. Soms wordt er eerst uitgebreidere diagnostiek geïndiceerd waarvoor wij samenwerken met een aantal collega’s. Regelmatig zal de behandeling geëvalueerd worden. Afhankelijk van de problematiek zal een inschatting gemaakt worden van de duur van de therapie.

Meld je hier aan