Privacy

Ik werk hecht samen met Jiska de Bruin (zie ook: https://debruin-frijdal.nl en Jiskadebruin.nl). Dit heeft als voordeel dat we je meer houvast kunnen bieden bv bij crisis, tijdens vakantie en ziekte. Je kan dan bij een vertrouwde behandelaar terecht. We bespreken daarnaast nieuwe aanmelding en intakes met elkaar en denken bij elkaars behandelingen mee om de kwaliteit van de behandeling te verhogen. Ondanks dat zowel Jiska de Bruin als ik een formeel eigen praktijk hebben werken we hecht samen. Jiska de Bruin kan dan ook in mijn patiëntendossier kijken. Hiervoor vragen we tijdens de intake toestemming. Wil je meer weten, kijk dan ook in mijn kwaliteitsstatuut en privacyverklaring.

Een keer in de vijf jaar worden wij gevisiteerd door de LVVP. Dan kunnen er ook dossiers gecontroleerd worden.
Om ons werk zo goed mogelijk te blijven doen nemen wij deel aan intervisiegroepen met collega’s in de regio, hier bespreken wij lopende behandeling anoniem. Tevens zullen wij af en toe supervisie hebben en dan zullen wij ook behandelingen anoniem bespreken. Soms hebben we videomateriaal nodig van een behandeling. Hiervoor vragen we je altijd apart nog toestemming. Als je dit niet wilt zal het geen effect hebben op je behandeling.

Volwassenen:
Als psychotherapeut zijn wij verplicht bepaalde persoonsgegevens, de code van uw diagnose en de bestede tijd geanonimiseerd door te geven aan een landelijke informatiebank, het DIS, voor toetsing van de nieuwe Zorgverzekeringswet die sinds 1 januari 2008 van kracht is. Je classificatie komt op de eindfactuur naar de zorgverzekeraar te staan. Indien je dat niet wilt kun je een privacyverklaring ondertekenen die tezamen met de eindfactuur naar de zorgverzekeraar verstuurd dient te worden.