Regelgeving

Wet en regelgeving
Wettelijk kader: Als je besluit een psychologische behandeling/psychotherapietraject aan te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen jou en de psychotherapeut. Een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Beroepscode: Op de behandeling en ons beroepsmatig handelen zijn beroepscodes van toepassing. Dit zijn de beroepscode voor psychologen en de beroepscode voor psychotherapeuten. Informatie hierover kan je vinden op de site van de Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP): www.lvvp.nl en de Nederlandse vereniging voor psychotherapie (NVP).

Kwaliteitsstatuut: Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis- en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut van onze praktijk is in papieren versie op de praktijk aanwezig ter inzage of kan hier ingezien worden.