Kosten

KOSTEN EN VERGOEDINGEN VOLWASSENEN (18+)

Zorgverzekering
De praktijk werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat de factuur van de behandeling naar je wordt gestuurd. Afhankelijk van je zorgverzekering en soort polis wordt de behandeling volledig of gedeeltelijk vergoed.

Hieronder volgt algemene informatie over zorgverzekeringen:
De naturapolis vergoedt voor therapie bij niet-gecontracteerde zorgverleners ongeveer 55% tot 80% van de kosten.
De zuivere restitutiepolis biedt vrije keuze van zorgverleners en vergoedt behandelingen van niet-gecontracteerde zorgverleners voor 90-100%.
Alle zorgverzekeraars bieden naturapolissen en restitutiepolissen. Wij raden je aan hier van tevoren goed naar te kijken zodat je niet voor onverwachte kosten komt te staan (voor meer informatie kun je kijken op de site: www.decontractvrijepsycholoog.nl of op de site van je verzekeraar).
Let op: een aantal zorgverzekeraars hanteert eigen tarieven, ook in geval van een restitutiepolis! Dit worden vaak “marktconforme tarieven” genoemd. Deze tarieven zijn lager dan de NZA tarieven, waardoor de vergoeding op ongeveer 90% uitkomt, in geval van een restitutiepolis. Bij de zogenaamde “zuivere” restitutiepolissen wordt wel 100% van het NZA tarief vergoed.
Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico aan de zorgverzekeraar. Dit eigen risico is vanaf 1 januari 2021 vastgesteld op € 385,-. Je kunt zelf voor een hoger eigen risico gekozen hebben.

Zorgprestatiemodel
In 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit kan gevolgen hebben voor onder andere je eigen risico. Aangezien er nog veel in ontwikkeling is verwijzen we hierbij naar de site van de LVVP (https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/). Wij zullen een keer per drie maanden de factuur via een veilig bericht naar je mailen. Deze kun je declareren bij je zorgverzekeraar en aan ons overmaken. Naast de gesprekken met een van ons, of deelname aan de groep, hebben wij regelmatig overleg met elkaar en met collega’s om op deze manier de kwaliteit van de behandeling te waarborgen. Hier zijn kosten aan verbonden die je terugziet op de factuur. Als er vragen zijn, neem dan contact met ons op.
Op de website van de NZA kun je de tarieven vinden (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_646867_22/#content_bijlagen).
De meest voorkomende tarieven bij ons in de praktijk (ambulant kwaliteitsstatuut sectie II, psychotherapeut) :

 

CO0050 Diagnostiek vanaf 5 minuten  40,87
CO0115 Behandeling vanaf 5 minuten 32,61
CO0180 Diagnostiek vanaf 15 minuten 71,65
CO0245 Behandeling vanaf 15 minuten 59,17
CO0310 Diagnostiek vanaf 30 minuten 122,37
CO0375 Behandeling vanaf 30 minuten 103,26
CO0440 Diagnostiek vanaf 45 minuten 172,98
CO0505 Behandeling vanaf 45 minuten 147,95
CO0570 Diagnostiek vanaf 60 minuten 199,34
CO0635 Behandeling vanaf 60 minuten 176,30
CO0700 Diagnostiek vanaf 75 minuten  243,62
CO0765 Behandeling vanaf 75 minuten  217,50
CO0830 Diagnostiek vanaf 90 minuten  298,32
CO0895 Behandeling vanaf 90 minuten  265,46
CO0960 Diagnostiek vanaf 120 minuten  431,13
CO1025 Behandeling vanaf 120 minuten  391,29
 
OV0007 Intercollegiaal overleg kort 23,58
OV0008 Intercollegiaal overleg lang  71,88
 
GC0055 groepstherapie 8 pp per 30 minuten 15,86
GC0023 groepstherapie 4 pp per 30 minuten 31,73

Verwijzing
Voor de verwijzing gelden enkele eisen. Er is een verwijsbrief van je huisarts (of andere arts) nodig voor de basis of de specialistische GGZ. De basis GGZ betreft meer enkelvoudige problematiek. Bij specialistische GGZ gaat het om complexere problematiek, waarbij er sprake is van problemen op verschillende levensgebieden. De zorg die wij bieden is over het algemeen specialistische ggz. Op de verwijsbrief dient vermeld te staan: de naam van de verwijzer, de AGB code van de verwijzer, of het basis dan wel specialistische zorg betreft, en dat er sprake is van een vermoeden van een DSM stoornis.

Onverzekerde zorg
Voor de behandeling van klachten die niet (meer) onder de zorgverzekering vallen, geldt dat je deze behandeling zelf moet betalen. Hiervoor geldt het zogenaamde maximum OVP/OZP tarief (in 2021 €114,41 per consult).
Wanneer cliënten het traject zelf betalen, hanteert de praktijk het NZA-tarief wat is vastgesteld voor de BGGZ of de SGGZ.

Afspraken afzeggen
Bij verhindering dienen afspraken tijdig te worden afgezegd. Voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd ontvang je een factuur van 70 euro. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. De factuur dient binnen 2 weken te worden betaald.